Feldmár András - Szeretet és akarat

 "A szeretet akarat nélkül semmi más, mint szentimentalitás. Az akarat szeretet nélkül, semmi más, mint kegyetlenség" mondja Feldmár András.  Majd Szent Ágostont idézi: Nem lehet valakit szeretni, akit nem ismerek, és nem lehet megismerni valakit, akit nem szeretek.